В. П. Садковий д. держ. упр., проф. (голова редакційної колегії)
В. А. Андронов д. т. н., проф. (заступник голови редакційної колегії)
В. В. Вамболь д. т. н., доц. (головний редактор)
Н. В. Дейнеко к. т. н. (відповідальний секретар)

С. І. Азаров д. т. н., с. н. с.
С. О. Вамболь д. т. н., проф.
М. М. Дівізінюк д. ф.-м. н., проф.
О. І. Запорожець д. т. н., проф.
О. О. Кірєєв д. т. н., доц.
М. В. Новожилова д. ф.-м. н., проф.
Б. Б. Поспєлов д. т. н., проф.
О. М. Соболь д. т. н., с. н. с.
В. В. Тютюник д. т. н., с.н.с.
С. Д. Цибуля д. т. н., доц.
І. А. Чуб д. т. н., проф.
В. М. Шмандий д. т. н., проф.
П. Г. огли Сулейманов  д. філос. (Азербайджан. Респ.)
Л. Ф. Коженьовскі д. е. н., проф. (Польща)
В. Радулеску д. філос., доц. (Румунія)
А. Самберг проф. (Фінляндія)
Т. Лях д. с.-х. н., проф. (Респ. Молдова)