ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Гурець Лариса Леонідівна

Сумський державний університет, Суми, Україна

https://orcid.org/0000-0002-2318-4223

 

Вакарчук Олена Василівна

Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області, Суми, Україна

https://orcid.org/0000-0003-4493-6882

 

Трунова Інна Олександрівна

Сумський державний університет, Суми, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7561-1162

 

Пономаренко Роман Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6300-3108

 

Дармофал Елеонора Анатоліївна

Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-9868-0486

 

Балінтова Магдалена

Технічний університет Кошиць, Кошиці, Словаччина

https://orcid.org/0000-0002-5644-2866

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.3

 

Ключові слова: моніторинг, басейн річки, забруднення, масиви вод, управління

 

Анотація

У статті наведено аналіз організації моніторингу вод на території Сумської області. Реформа управління водними ресурсами поклала саме на регіональний рівень управління основне навантаження з реалізації державної водної політики, забезпечення належного екологічного стану водного басейну. Європейський підхід у сфері управління водними ресурсами велику увагу приділяє саме моніторингу вод, який є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України. Проведено аналіз заходів з реалізації басейнового принципу на території області. На території області виділено два суббасейни: суббасейн Десни та суббасейн середнього Дніпра. У межах суббасейну Десни  визначено 121 масив поверхневих вод, у межах суббасейну середнього Дніпра визначено 230 масивів. Проведено аналіз моніторингових даних по стану поверхневих вод, по організації моніторингу транскордонних водотоків. В результаті дослідження встановлено, що сільськогосподарські господарства мають значний вплив на стан річок. У зв’язку з загостренням політичної ситуації моніторинг транскордонних водотоків проводиться тільки на території України. Початок впровадження нового підходу до моніторингу в Сумській області закладає основи для накопичення, систематизації даних щодо стану  поверхневих водних об’єктів з подальшою можливістю аналізу існуючої ситуації з прийняттям дієвих управлінських рішень щодо досягнення «доброго» екологічного стану басейнів річок.

 

Посилання

1.   Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1629-15 (дата звернення: 21.09.2021).

2.   Кирилов Ю. Є. Басейновий принцип управління водними ресурсами: регіональний аспект / Ю. Є. Кирилов, І. О. Андрієнко // Держава та регіони. – 2019. – №6 (111). – С. 112-115. DOI: 10.32840/1814-1161/2019-6-21.

3.   Климчик О. М. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом / О. М. Климчик, Т. В. Пінкіна, А. А. Пінкін // Scientific Journal «ScienceRise». – 2018. №4(45). С. 36-40. DOI: 10.15587/2313-8416.2018.129789.

4.   Яков’юк В. А. Особливості сучасних тенденцій державного управління водними ресурсами в Україні / В. А. Яков’юк // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 2019. Вип. № 5(73). С. 49-54. DOI: 10.32782/2520-2200/2019-5-31.

5.   Лотоцька О. В. Моніторинг поверхневих водних ресурсів в Україні та його законодавча основа / О. В. Лотоцька , Л. О. Бицюра // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. № 2 (88). С. 79-84. DOI: 10.11603/1681-2786.2021.2.12386.

7.   Jiang J. A comprehensive review on the design and optimization of surface water quality monitoring networks / J. Jiang,  S. Tang, D. Han, G. Fu, D. Solomatine, Y. Zheng // Environmental Modelling and Software. 2020. – Vol. 132. – Р. 1–17. DOI: 10.1016/j.envsoft.2020.104792.

8.   Varekar V. Seasonal rationalization of river water quality sampling locations: a comparative study of the modified Sanders and multivariate statistical approaches / V. Varekar, S. Karmakar, R. Jha // Environmental Science and Pollution Research – 2016. – Vol. 23 (3). Р. 2308-2328. DOI: 10.1007/s11356-015-5349-y.

9.   Tanos P. Optimization of the monitoring network on the River Tisza (Central Europe, Hungary) using combined cluster and discriminant analysis, taking seasonality into account // P. Tanos, J. Kovács, S. Kovács, A. Anda, I. G. Hatvani // Environmental Monitoring and Assessment. – 2015. – Vol. 187 (9). – Р. 575 -588. DOI: 10.1007/s10661-015-4777-y.

10. Shi B. Quantitative design of emergency monitoring network for river chemical spills based on discrete entropy theory / В. Shi, J. Jiang, B. Sivakumar, Y. Zheng, P. Wang // Water Research. – 2018. – Vol.134. – Р. 140-152. DOI : 10.1007/s10661-015-4777-y.

11. VijayakumaN. The real time monitoring of water quality in IoT environment / N. Vijayakumar, R. Ramya // International Journal of Science and Research The Real Time Monitoring of Water Quality in IoT Environment. 2015. – Vol.4, no. 3. – Р. 879-881. DOI: 10.1109/ICIIECS.2015.7193080.

12. Ting JON. Review on water quality monitoring technologies / JONTing, S. K. Yee // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. – 2020. – Vol. 18, Issue 3. – Р. 1416-1423. DOI: 10.11591/ijeecs.v18.i3.pp1416-1423.

13. Gupta D. Literature Review: Real Time Water Quality Monitoring and Management / D. Gupta, A. Nainwal, B. Pant // Research in Intelligent and Computing in Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2021. – Vol. 1254. – Р. 923-929. DOI: 10.1007/978-981-15-7527-388.

14. Sabzipour B. Evaluation and optimal redesigning of river water-quality monitoring networks (RWQMN) using geostatistics approach (case study: Karun, Iran) / B. Sabzipour, O. Asghari, A. Sarang // Sustainable Water Resources Management. – 2017. – Vol. 5. – Р. 1-17. DOI: 10.1007/s40899-017-0176-6.

15. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2017 №103 «Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0421-17 (дата звернення: 15.09.2021).

16. Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України. – Державне агентство водних ресурсів. URL: http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index (дата звернення: 15.09.2021).