The following is a list of the Abstracting and Indexing databases that cover Journal of Technogenic and Ecological Safety published by National University of Civil Defence of Ukraine. For more information on how National University of Civil Defence of Ukraine makes your published work discoverable click here.
Journal of Technogenic and ecological safety is cited by Abstracting Services such as:

Нижче наведено список баз даних абстрагування й індексування які охоплюють журнал "Техногенно-екологічна безпека", опублікований Національним університетом цивільного захисту України. Для отримання додаткової інформації про те, як Національний університет цивільноого захисту України робить вашу опубліковану роботу доступною, натисніть тут
Журнал "Техногенно-екологічна безпека" цитується сервісами астрагування, як: