НДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
в міжнародних наукометричних базах, репозитариях і пошукових системах