У журналі публікуються статті за наступними напрямами досліджень:

  • розробка та пошук раціональних форм управління екологічною безпекою;
  • оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище й здоров’я людини;
  • створення екологічно безпечних технологічних процесів й устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів та додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля;
  • розробка та впровадження біохімічних та хіміко-технологічних продуктів, процесів та систем для забезпечення умов техногенно-екологічної безпеки;
  • розробка систем екологічного моніторингу, технічних засобів контролю за станом навколишнього природного середовища та оцінці техногенно-екологічної безпеки регіонів й окремих екосистем;
  • розробка й обґрунтування заходів для поліпшення екологічної обстановки промислово-навантажених регіонів;
  • розробка й обґрунтування раціональних методів поводження з відходами різного генезису.