Розробка й пошук раціональних форм управління екологічною безпекою

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується 

 

Оцінка й прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище й здоров’я людини

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується 

 

Створення екологічно безпечних технологічних процесів й устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів й додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується 

 

Розробка й впровадження біохімічних та хіміко-технологічних продуктів, процесів і систем для забезпечення умов техногенно-екологічної безпеки

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується 

 

Розробка систем екологічного моніторингу, технічних засобів контролю за станом навколишнього природного середовища та оцінці техногенно-екологічної безпеки регіонів й окремих екосистем

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується 

 

Розробка й обґрунтування заходів для поліпшення екологічної обстановки промислово-навантажених регіонів

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується 

 

Розробка й обґрунтування раціональних методів поводження з відходами різного генезису

Приймає рукописи 

Індексується

Рецензується