Етичні стандарти для публікації існують для забезпечення високоякісних наукових публікацій, суспільної довіри до наукових висновків. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» дотримується Committee on Publication Ethics (COPE), Code of Conduct і прагне дотримуватися її Best Practice Guidelines.

 

1. Принципи професійної етики в діяльності редактора і автора

Редактор несе відповідальність за все, що публікується в журналі, тобто:

– прагне задовольняти потреби читачів й авторів;

– прагне постійно покращувати свій журнал;

– у робочому процесі мати процедури, які забезпечують якість публікованих матеріалів;

– захищає свободу думок;

– зберігає вірність принципам наукової чесності;

– завжди готовий публікувати виправлення, пояснення, спростування (відкликати статті) і вибачення, коли це необхідно.

 

У відносинах з читачами редактор:

– забезпечує, щоб всі публіковані статті й огляди були прорецензовані спеціалістами, які мають необхідну кваліфікацію (включаючи статистичний аналіз, де необхідно);

– використовує процедури, які заохочують точність, повноту і ясність викладу досліджень, включаючи технічне редагування;

– використовує систему встановлення авторства, що заохочує застосування кращих методів (таких, щоб переліки авторів точно відображали того, хто виконував роботу) і перешкоджає недобросовісним практикам (наприклад, анонімному авторству або подарунковому авторству);

– інформує читачів про кроки, покликані забезпечити те, що статті співробітників журналу або членів редакційної колегії отримують об'єктивну і неупереджену оцінку.

 

У відносинах з авторами редактор:

– обґрунтовує рішення про прийняття або відмову в публікації статті значимістю статті, її оригінальністю, ясністю викладу, надійністю інформації, яка міститься в ній й її близькістю тематиці журналу;

– скасовує рішення про публікацію статей, тільки у випадку виявлення суттєвих проблем із їх публікацією;

– має чітку процедуру рецензування статей іншими науковцями й готовий обґрунтувати будь-яке значиме відхилення від описаної процедури;

– забезпечує ефективний підбір рецензентів для статей (тобто осіб, здатних винести у роботу компетентну думку, і у яких відсутній з даною роботою будь-який конфлікт інтересів);

– оголошує дати подання статей до редакції і прийняття рішень про їх публікації.

 

2. Етичні принципи в діяльності рецензента

– рецензент не розкриває інформацію іншим особам і розглядає рукопис статті як конфіденційний документ;

– рецензент надає об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження;

– рецензент не використовує для особистих цілей неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів;

– рецензент визначає унікальність і придатність статті для журналу за власним незалежним літературним оглядом в цій області;

– рецензент звертається до редактора з проханням виключити його з процесу рецензування наданої рукописи якщо не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад в разі конфлікту інтересів з автором або організацією;

– рецензент не приймає остаточне рішення щодо прийняття або відхилення рукопису, а надає рекомендації й пояснює свою точку зору;

– дані автора не передаються рецензенту, і навпаки, дані рецензента не передаються автору.

 

3. Принципи, якими має керуватися автор(и) наукових публікацій

Автор (колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і правдивість результатів наукового дослідження, яка передбачає дотримання таких принципів:

– автори статті повинні надавати правдиві результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

– автори мають гарантувати, що результати дослідження, викладені у поданому рукописі, є оригінальними. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора й першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

– необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так або інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

– автори не повинні надавати для публікації в журналі рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також рукопис, який вже опублікований в іншому журналі.

– співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили внесок в проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.

– автори повинні оголосити всі потенційні Конфлікти інтересів при подачі рукопису і пояснити, чому інтерес може бути конфліктом. Якщо їх немає, автори повинні заявити: «Автор (и) заявляє (ють), що немає конфлікту інтересів щодо публікації цієї статті». Автори, які відправляють статтю для публікації несуть відповідальність за співавторів.

– автори повинні оголосити про джерело фінансування для публікації статті (в тому числі для зборів за обробку статті).

– якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

 

4. Плагіат

Плагіат - це використання будь-якої іншої авторської роботи та затвердження її як власної роботи. Плагіат є академічної нечесністю і може являти собою порушення авторських прав.

Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» має на меті опублікувати лише оригінальний матеріал наукових статей, матеріали, які не були опубліковані й не розглядаються в інших місцях. Автори повинні гарантувати, що поданий рукопис є оригінальним (на будь якій мові), а на використану інформацію з інших публікацій в тексті статті є посилання. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» використовує програмне забезпечення (відкритого доступу) для виявлення випадків перекриття й подібного тексту у поданих рукописах до того, як відправляє статтю рецензенту на експертизу. Рукописи, які є плагіатом власного рукопису або рукопису інших авторів не примаються до опублікування.

Редакція журналу рекомендує авторам завжди перевіряти плагіат перед подачею рукопису і не відправляти одну і ту ж статтю у кілька журналів для публікації.

 

5. Повторне подання

Якщо автори використали власну раніше опубліковану роботу або роботу, яка на цей час розглядається, як основу для поданого рукопису, вони обов’язково повинні навести попередню роботу й вказати, в чому полягає науковий розвиток проблематики у новому поданому рукописі на відміну від попередньої роботи.

 

6. Виготовлення та фальсифікація даних

У разі виявлення сфабрикованих або фальсифікованих експериментальних результатів у поданих рукописях, статті не примаються до опублікування, а автори будуть занесені до списку авторів, яким висунута недовіра.