Голова редакційної колегії

Садковий Володимир Петрович, д. держ. упр. (25.00.02 – механізми державного управління), проф., ректор, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна)

Головний редактор

Андронов Володимир Анатолійович, д. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), проф., проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна)

Відповідальний секретар

Колосков Володимир Юрійович, к. т. н. (05.26.01 – охорона праці), доц., завідувач кафедри прикладної механіки та технологій захисту навколишнього середовища, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна)

Члени редакційної колегії

Запорожець Олександр Іванович, д. т. н. (експлуатація повітряного транспорту), проф., проректор з міжнародного співробітництва і освіти, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)

Козуля Тетяна Володимирівна, д. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), проф., професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)

Саєнко Сергій Юрійович, д. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), начальник відділу газостатичних та плазмових технологій, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України (м. Харків, Україна)

Филипчук Віктор Леонідович, д. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), проф., завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)

Цибуля Сергій Дмитрович, д. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), доц., директор навчально-наукового інституту технологій, Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів, Україна)

Новожилова Марина Володимирівна, д. ф.-м. н. (01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи), проф., завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків, Україна)

Пономаренко Роман Володимирович, к. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), с. н. с., заступник начальника кафедри пожежної та рятувальної підготовки, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна)

Рибалова Ольга Володимирівна, к. т. н. (21.06.01 – екологічна безпека), доц., доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків, Україна)

Рафієє Реза, Ph.D (аеробні процеси у полігоні накопичення відходів), викладач кафедри екологічних наук, факультет природних ресурсів, Університет Тегерану (м. Карадж, Іран)

Хаміді Абдул Азіз, Ph.D (видалення марганцю вапняковим фільтром), професор інституту цивільної інженерії, Університет Малайзії (м. Нібонг-Тебал, Пенанг, Малайзія)