В. П. Садковий д. держ. упр., проф. (голова редакційної колегії) – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, ректор
В. А. Андронов д. т. н., проф. (заступник голови редакційної колегії) – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру
В. В. Вамболь д. т. н., доц. (головний редактор) – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, професор кафедри
Н. В. Дейнеко к. т. н. (відповідальний секретар) – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, старший науковий співробітник
С. І. Азаров д. т. н., с. н. с. – Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ, провідний науковий співробітник
С. О. Вамболь д. т. н., проф. – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, завідувач кафедри
М. М. Дівізінюк д. ф.-м. н., проф. – Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», м. Київ, заступник директора з наукової роботи
О. І. Запорожець д. т. н., проф. – Навчально-науковий інститут екологічної безпеки НАУ, м. Київ, директор
О. О. Кірєєв д. т. н., доц. – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, професор кафедри
М. В. Новожилова д. ф.-м. н., проф. – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, завідувач кафедри
Б. Б. Поспєлов д. т. н., проф. – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, науковий співробітник
О. М. Соболь д. т. н., с. н. с. – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, професор кафедри
В. В. Тютюник д. т. н., с. н. с. – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, начальник кафедри
С. Д. Цибуля д. т. н., доц. – Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, директор навчально-наукового інституту технологій
І. А. Чуб д. т. н., проф. – Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, начальник кафедри
В. М. Шмандий д. т. н., проф. – Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, завідувач кафедри
П. Г. огли Сулейманов д. філос. (Азербайджан. Респ.) – Академія Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки, начальник
Л. Ф. Коженьовскі д. е. н., проф. (Польща) – Європейська асоціація з питань безпеки, президент
В. Радулеску д. філос., доц. (Румунія) – Технічний університет CLUJ NAPOCA, доцент кафедри
Т. Лях д. с.-х. н., проф. (Респ. Молдова) – Інститут ґрунтознавства, агрохімії й охорони ґрунтів «Ніколає Дімо», м. Кишинів, заступник директора з наукової роботи

Рецензенти:

Л. Я. Побережний д. т. н., проф– Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, професор кафедри
А. В. Павличенко д. т. н., доц. – Національний гірничий університет, м. Дніпро, завідувач кафедри
Б. Каримов д. б. н., проф. (Респ. Узбекистан) – Ташкентський інститут зрошувальних та агрокультурних механізаторів, м. Ташкент, професор кафедри
І. Омран PhD (Ирак) – Технічний університет Аль-Фурат Аль-Аусат, м. Куфа, начальник відділу

Редакційна політика: