Видання засноване у березні 2017 року.

Включене до переліку видань ВАК України
(наказ № 1413 від 24.10.2017 р.).

ISSN (Print) 2522-1892
ISSN (Online) 2522-1930

Включене до переліку друкованих (електронних) періодичних наукових фахових видань України Категорії «Б» за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища (наказ Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 р.) 

Метою науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека» є надання можливості вченим, докторантам, аспірантам (ад’юнктам) та фахівцям публікувати свої експериментальні і теоретичні дослідження в області науки, техніки і технологій спрямовані на забезпечення техногенної та екологічної безпеки (технічні науки). Науково-технічний журнал являє собою передову платформу для фахівців в області науки і техніки.
Журнал «Техногенно-екологічна безпека» публікує оригінальні статті досліджень і підтримує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, забезпечує дослідникам доступ до них без фінансових і технічних бар'єрів.
Основна мета журналу – стати джерелом високоякісних досліджень з усього світу.
Журнал науково-технічних досліджень публікує статті по таким напрямкам:
– розробка й пошук раціональних форм управління екологічною безпекою;
– оцінка й прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище й здоров’я людини;
– створення екологічно безпечних технологічних процесів й устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів й додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля;
– розробка й впровадження біохімічних та хіміко-технологічних продуктів, процесів і систем для забезпечення умов техногенно-екологічної безпеки;
– розробка систем екологічного моніторингу, технічних засобів контролю за станом навколишнього природного середовища та оцінці техногенно-екологічної безпеки регіонів й окремих екосистем;
– розробка й обґрунтування заходів для поліпшення екологічної обстановки промислово-навантажених регіонів;
– розробка й обґрунтування раціональних методів поводження з відходами різного генезису.

Періодичність два випуски на рік.