КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Бандурян Борис Багдасарович

Інститут електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України, Харків, Україна

 

Ковалевський Володимир Володимирович

ГО «Національна асоціація кібербезпеки», Київ, Україна

 

Цвайгов Денис Леонідович

ГО «Національна асоціація кібербезпеки», Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3228-3765

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.2

 

Ключові слова: безпека, оцінка стану безпеки, критерії оцінки стану безпеки, критична інфраструктура

 

Анотація

Стаття є другою із серії статей, об’єднаних єдиною темою удосконалення організації системи управління безпекою країни. Стаття повністю базується на попередній статті «Формалізація оцінки та управління станом безпеки» і є її продовженням. Відповідно, в статті використано єдиний підхід до удосконалення організації системи управління, однакову термінологію та позначення.

Визначено, що оцінка безпеки суттєвим образом залежить від умов функціонування об’єкта управління.

Запропоновано підхід до формування структури критеріїв оцінки стану безпеки за аналізом повної групи умов функціонування об’єкта захисту та урахування порогових значінь комплексних критеріїв оцінки – позитивних та  негативних потенціалів.

Розглянуто можливу структуру формування комплексного критерію оцінки безпеки.

Ефективність системи оцінки стану безпеки, що пропонується, заснована на формалізації ознак загроз і ризиків через аналіз потенціалів, значимих для об’єкта управління.

Уявлення об’єкт управління у вигляді формальної моделі [1] та використання діаграми безпеки дозволяє аналізувати стан безпеки за формальними ознаками і проводити аналіз з використанням запропонованого комплексного критерію.

Формалізація процедури оцінки стану безпеки та кількісна інтерпретація потенціалів дозволяє максимальне використання комп’ютерної обробки інформації з метою своєчасного об’єктивного виявлення загроз, умов та областей ризиків.

 

Посилання

1. Бандурян Б. Б. Формалізація оцінки та управління станом безпеки / Б. Б. Бандурян, В. В. Ковалевський, Д. Л. Цвайгов // Техногенно-екологічна безпека. – 2021. – № 9(1/2021). – С. 26–30. – DOI: 10.52363/2522-1892.2021.1.4.

2. Артим І. І. Сучасні підходи до оцінки ефективності державного управління / Артим І. І. // Соціально‑економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної науково‑практичної конференції  23 січня 2003 р. / За заг.ред. А. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – Ч.1. – 432 с.

3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 4‑е изд., стер. – М.: Омега‑Л, 2006. – 584 с.

4. Власюк О. С., Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку. – К.: Національний  інститут проблем міжнародної безпеки, Рада Національної безпеки і оборони України, 2008. – 48 с.

5. Ковалевский В. В. Концепция оценки экологического состояния военных объектов // В. В. Ковалевский, І. В. Чеканова // Оборонні технології. – 1998. – Випуск 1. – С. 62–66.

6. Матвієнко П. В. Основні критерії та моделі оцінки ефективності державного управління. / П. В. Матвієнко // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 70–76.

7. Оболенський О. Ю. Державна служба: підручник. / О. Ю. Оболенський. – К: КНЕУ, 2006. — 472 с.

8. Національний класифікатор України Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. Затв. Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457. Чинний від 01.01.2011 р.

9. Проект Закону про критичну інфраструктуру. Номер реєстрації: 5219 від 09.03.2021. 5 сесія IX скликання. Включено до порядку денного:1488-ІХ від 01.06.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71355, дата доступу: 05.07.2021.

10. Проект Закону про критичну інфраструктуру. Висновок Головного науково-експертного управління від 23.04.2021. Скорочений текст. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71355&pf35401=546507, дата доступу 05.07.2021

11. Проект Закону про критичну інфраструктуру. Висновок Комітету з питань бюджету від 28.04.2021 Скорочений текст. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71355&pf35401=546859, дата доступу 05.07.2021.

12. Проект Закону про критичну інфраструктуру. Висновок комітету від 12.05.2021. Скорочений текст. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71355&pf35401=547470, дата доступу 05.07.2021.