ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ПСЕЛ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Коваленко Світлана Андріївна

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0003-2323-0856

 

Пономаренко Роман Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6300-3108

 

Третьяков Олег Вальтерович

ТОВ «Іпріс-Профіль», Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-9868-0486

 

Іванов Євген Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6300-3108

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.7

 

Ключові слова: поверхневі водні об’єкти, забруднюючі речовини, пости забору, концентрації, р. Псел

 

Анотація

У статті проведено аналіз змін екологічного стану води річки Псел та визначено можливі причини забруднення. Зміну екологічного стану поверхневого водного джерела проведено шляхом аналізу даних моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України Державного агентства водних ресурсів України за період 2012–2020 рр. Проаналізовано вміст нормативних показників: поліфосфатів, хлоридів, нітратів та нітритів, амонію та сульфатів. Аналіз проведено за даними контролю забору води з 6 постів у межах річки Псел. В результаті проведеного аналізу встановлено, що подальша зміна екологічного стану поверхневого водного об’єкту у напрямку його покращення потребує розробки та впровадження надійної та ефективної моделі прогнозування його екологічного стану. В подальшому результати дослідження можуть бути використані при розробці та впровадженні надійної та ефективної моделі прогнозування екологічного стану річки Псел.

 

Посилання

1.   Ponomarenko R. Determining the effect of anthropogenic loading on the environmental state of a surface source of water supply / R. Ponomarenko, L. Plyatsuk, L. Hurets, D. Polkovnychenko, N. Grigorenko, M. Sherstiuk, O. Miakaiev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3. No. 10(105). – Рр. 5462. – DOI: 10.15587/1729-4061.2020.206125.

2.   Пономаренко Р. В. Науково-теоретичні основи зниження техногенного навантаження на системи водопостачання регіону з урахуванням основних принципів басейнового управління водними ресурсами: монографія / Р. В. Пономаренко. – Харків: Планета-Прінт, 2020. – 112 с.

3.   Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод: Постава Кабінету Міністрів України  від 19 вересня 2018 р. № 758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Text.

4.   Jianga J. A comprehensive review on the design and optimization of surface water quality monitoring networks / J. Jianga, S. Tangab, D. Hanc, G. Fud, D. Solomatinee, Y. Zheng // Environmental Modelling & Software. – 2020. – Vol. 132. – Art. no. 104792. – DOI: 10.1016/j.envsoft.2020.104792.

5.   Третьяков О. В. Підвищення ефективності прогнозування впливу техногенного забруднення на поверхневі водойми / О. В. Третьяков, В. Л. Безсонний, Р. В. Пономаренко, П. Ю. Бородич // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2019. – №1(29). – С. 61–78. –DOI: 10.5281/zenodo.2602648.

6.   Ho K. T. Contaminants, mutagenicity and toxicity in the surface waters of Kyiv, Ukraine / K. T. Ho, I. M. Konovets, A. V. Terletskaya, M. V. Milyukin, A. V. Lyashenko, L. I. Shitikova, L. I. Shevchuk, S. A. Afanasyev, Y. G. Krot, K. Ye. Zorina-Sakharova, V. V. Goncharuk, M. M. Skrynnyk, M. A. Cashman, R. M. Burgess // Marine Pollution Bulletin. – 2020. – Volume 155, June 2020. – Art. no. 111153. – DOI: 10.1016/j.marpolbul.2020.111153.

7.    Пономаренко Р. В. Дослідження зміни якісного стану поверхневого водного об’єкта в умовах техногенного навантаження / Р. В. Пономаренко, Л. Д. Пляцук, П. А. Ковальов, Й. Затько // Техногенно-екологічна безпека. –2020. – № 8(2/2020). – С. 48–54. – DOI: 10.5281/zenodo.4300769.

8.   Пономаренко Р. В. Визначення екологічного стану головного джерела водопостачання України / Р. В. Пономаренко, Л. Д. Пляцук, О. В. Третьяков, П. А. Ковальов // Техногенно-екологічна безпека. – 2019. – № 6(2/2019). – С. 69–77. – DOI: 10.5281/zenodo.3559035.

9.   Державне агентство водних ресурсів України. Держводагенство офіційний сайт: веб-сайт. URL: https://www.davr.gov.ua/.

10. Ponomarenko R. Study of Changes in the Ecological Condition of the Psel River / R. Ponomarenko, S. Kovalenko // Climate change and sustainable development: new challenges of the century. Monograph. – Mykolaiv, Rzeszow, 2021. – Pp. 349–358.

11. Чиста вода. Інтерактивна карта забрудненості річок в Україні. URL: https://texty.org.ua/water.

12. Vigiak O. Probability maps of anthropogenic impacts affecting ecological status in European rivers / O. Vigiak, A. Udias, A. Pistocchi, M. Zanni, AAloe, BGrizzettia // Ecological Indicators. – 2021. – Vol. 126, July 2021. – Art. no. 107684. – DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107684.

13. Коткова ТМ. Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на вміст хлоридів, сульфатів та нітратів / ТМКоткова, МІФедючка, ІФКарась // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Т. 28, № 7. – С. 83–87.

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. Затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017  № 316.