ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ КАСКАДНОГО ТИПУ ПОШИРЕННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗСУВОМ ЗВАЛИЩНИХ ҐРУНТІВ

PDF(АНГЛІЙСЬКА)

 

Рашкевич Ніна Владиславна

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-5124-6068

 

Колосков Володимир Юрійович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9844-1845

 

Федюк Ігор Богданович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.8

 

Ключові слова: звалищні ґрунти, вологість, температура, щільність, зсув

 

Анотація

Полігони твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням, внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій каскадного типу поширення, пов’язаних зі зсувом звалищних ґрунтів, становлять техногенно-екологічну небезпеку.

Проведені експериментальні дослідження з визначення впливу вологості, щільності, температури звалищних ґрунтів на стійкість схилів на зсув показали, що з ростом вологості та температури опір масиву зміщенню падає. Чим менша щільність, тим більша здатність до проникнення та насичення вологою, що створює додаткове навантаження на зсув.

За результатами експериментальних досліджень розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій каскадного типу поширення, пов’язаних зі зсувом звалищних ґрунтів на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням, в інтересах недопущення переростання наслідків небезпеки з об’єктового на більш високі рівні поширення. Методика передбачає заходи «до» та «після» факту переміщення зсувного масиву.

 

Посилання

1. Chen W. Landslide susceptibility modeling using ıntegrated ensemble weights of evidence with logistic regression and random forest models / W. Chen, Z. Sun, J. Han // Applied Sciences. 2019. – Vol, 9. Issue 1. 17 р.

2. Wang Y. K. Research of Stratified Compaction Process of Municipal Solid Waste / Y. K. Wang, J. P. Yang, X. Y. Peng // Advanced Materials Research. – 2012. – Vol. 599. – Рр. 640–646.

3. Zhu B. Centrifugal model tests on static and seismic stability of landfills with high water level / B. Zhu, L. Wang, Y. M. Chen // Proceedings of the 9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics. Physical Modelling in Geotechnics. 2018. Vol. 2, United Kingdom.

4. Zeng G. Experimental study of the porosity and permeability of municipal solid waste / G. Zeng, L. Liu, Q. Xue, Y. Wan, J. Ma, Y. Zhao // Environmental Progress and Sustainable Energy. 2017. – Vol. 36. 1694.

5. Gadi V. Modeling soil-plant-water interaction: Effects of canopy and root parameters on soil suction and stability of green infrastructure / V. Gadi, S. Singh , M. Singhariya , A. Garg, S. Sredeep, K. Ravi // Engineering Computations. 2018. Vol. 35. no. 3. Рр. 1543–1566. – DOI: 10.1108/EC-07-2017-0280.

6. Zekkos D. Experimental evidence of anisotropy in municipal solid waste / D. Zekkos // Coupled phenomena in environmental geotechnics (eds M. Manassero, A. Dominijanni, S. Foti and G. Musso). Abingdon, Taylor & Francis, 2013. Рр. 69–77.

7. Zhao L., Karim M. A. Use of Geosynthetic materials in solid waste landfill design: A review of geosynthetic related stability issues. Annals of Civil and Environmental Engineering. 2018. – Vol. 2. – Рр. 006-015. – DOI: 10.29328/journal.acee.1001010.

8. Барац Н. И. Механика грунтов: yчебное пособие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2008. – 106 с.

9. Kelman I. Linking disaster risk reduction, climate change, and the sustainable development goals / I. Kelman // Disaster Prevention and Management: An International Journal. 2017. – Vol. 3. Рр. 254–258. URL: http://www.emeraldinsight.com/toc/dpm/26/3.

10. Baloye D. O. Urban critical infrastructure interdependencies in emergency management: Findings from Abeokuta, Nigeria / Baloye D. O., Palamuleni L. G. // Disaster Prevention and Management: An International Journal. 2017. – Vol. 2. Рр. 162–182. URL: http://www.emeraldinsight.com/toc/dpm/26/2.

11. Джаманбаев М. Дж. Влияние атмосферных осадков различной интенсивности на смещение суглинистых грунтов оползнеопасных склонов / М. Дж. Джаманбаев, С. Б. Омуралиев // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. – № 23(2011). – С. 46–51.

12. Rashkevich N. Development of Tools (Laboratory Facilities) for Researching the Effect of Physical Properties of Landfill Soils on Slope Stability / N. Rashkevich, V. Strelec, S. Shcherbak, S. Yeremenko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – 1164(2021). 012063. DOI:10.1088/1757-899X/1164/1/012063.

13. Rashkevich N. Investigation of the Influence of the Physical Properties of Landfill Soils on the Stability of Slopes in the Contex / N. Rashkevich, R. Shevchenko, I. Khmyrov, A. Soshinskiy // Materials Science Forum. MSF 2021. Vol. 1038. – Pp. 407–416. – DOI: 10.4028/www.scientific.net/msf.1038.407.

14. Рашкевич Н. В. Розробка керуючого алгоритму методики попередження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням / Н. В. Рашкевич // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: технічні науки та архітектура. – 2020. – Т. 3. 156 (2020). – С. 188–194. – DOI: 10.33042/2522-1809-2020-3-156-188-194.

15. Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту: наказ МВС України від 26.04.2018 № 340. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18.