ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОСАДУ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Душкін Станіслав Сергійович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-9345-9632

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.11

 

Ключові слова: техногенна безпека, осади стічних вод, гумінові речовини, вуглелужний реагент, торф, важкі метали, ультразвук, флокулянт

 

Анотація

У статті розглядаються питання зниження рівня техногенної небезпеки негативного впливу осаду міських стічних вод на навколишнє середовище шляхом видалення важких металів за допомогою гумінових речовин.

Відмічається, що техногенно-екологічна проблема потребує невідкладного рішення шляхом утворення нових ефективних методів обробки (знешкодження та зневоднення) та подальшої утилізації осадів міських стічних вод. Мулові майданчики є джерелом забруднення ґрунту, ґрунтових вод та поверхневих водних об’єктів і повітря.

Розроблено новий метод видалення важких металів з осаду міських стічних вод за допомогою гумінових речовин. Встановлено, що гумінові речовини мають сорбційну здатність по відношенню до важких металів. В якості реагенту для видалення важких металів з осаду міських стічних вод запропоновано використовувати продукт обробки бурого вугілля та торфу лугом за допомогою вуглелужного реагенту, що дозволяє знизити концентрацію важких металів до таких концентрацій, щоб використовувати осади в якості добрив у сільському господарстві.

 

Посилання

1. Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод / И. С. Туровский. – Москва: Стройиздат, 1988. – 256 с.

2. Яковлев С. В. Водоотведение и очистка сточных вод / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. – 702 с.

3. Чемаева О. В. Экологическая оценка осадков сточных вод и использование их в качестве удобрения : дис. … канд. биол. наук: 03.00.16 / О. В. Чемаева. – Ульяновск, 2003. – 171 с.

4. Яковлев С. В. Обработка и утилизация производственных сточных вод / С. В. Яковлев, Л. С. Волков, Ю. В. Воронков, В. Л. Яковлев. М.: Химия, 1988. – 442 с.

5. Dushkin S. S. More Effective Clarification Water at Coke Plants / S. S. Dushkin, O. P. Galkina. Coke Chemistry. – 2019. – Vol. 62. – Pp. 474480. – DOI: 10.3103/S106864X19100041.

6. Пантелят Г. С. Количественная и качественная характеристики осадков городских сточных вод / Г. С. Пантелят, Ф. А. Котюк // Науковий вісник будівництва. – 2003. – Вип. 24. – С. 85–90.

7. Сучкова Н. Г. Анализ состояния проблемы рекультивации иловых площадок очистных сооружений городов и перспективы для Харьковского региона / Н. Г. Сучкова // Сб. докладов Международного конгресса: под ред. Кравченко Н.Д. – Киев: НДКТУМГ, 2007. – С. 279284.

8. Пантелят Г. С. Направления решения вопроса обезвоживания и утилизации осадков городских сточных вод / Г. С. Пантелят, Ф. А. Котюк // Сборник научных статей к ХӀӀ-й Междун. науч.-практ. конф. «Экология и здоровье человека». – Харьков: Райдер, 2004. – С. 311312.

9. Дрозд Г. Я. Технико-экологические записки по проблеме утилизации осадков городских и промышленных сточных вод / Г. Я. Дрозд, Н. И. Зотов, В. Н. Маслак. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 340 с.

10.    Matsak A. Method of agricultural sewage water purification at troughs and biosorption bioreactor / A. Matsak, K. Tsytlishvili, O. Rybalova, S. Artemiev, A. Romin, O. Chynchyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5. No. 10. – Pp. 15–24.

11.    Корінько І. В. Контроль якості води / І. В. Корінько, В. Я. Кобилянський, Ю. О. Панасенко. – Харьков: ХНАГХ, 2013. – 288 с.

12.    Keeley J. Coagulant Recovery from Water Treatment Residuals: A Review of Applicable Technologies / J. Keeley, P. Jarvis, S. J. Judd // Journal Critical Reviews in Environmental Science and Technology. – 2014. – Vol. 44. Issue 24. – Pp. 2675–2719.

Гольдфарб Л. Л. Опыт утилизации осадков городских сточных вод в качестве удобрения / Л. Л. Гольдфарб, И. С. Туровский, С. Д. Беляева. – Москва: Стройиздат, 1983. – 60 c.