ІНФОРМАЦІЙНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

Бандурян Борис Багдасарович

Інститут електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук України, Харків, Україна

 

Ковалевський Володимир Володимирович

ГО «Національна асоціація кібербезпеки», Київ, Україна

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2022.1.1

 

Ключові слова: оцінка стану безпеки, інформаційні системи, мультиспектральна ідентифікація, інфрачервоний спектрометр

 

Анотація

Стаття є продовженням серії статей, об’єднаних єдиною темою удосконалення організації системи управління безпекою країни. Використані матеріали попередніх статей. В статті викладено принципи побудови апаратної складової системи отримання об’єктивної інформації, яка забезпечить єдиний підхід до удосконалення організації системи управління, викладений в попередніх статях.

Акцентовано увагу на інфрачервоних спектрометрах і авторській методиці спектрометрії, як пріоритетному напрямку розвитку систем отримання об’єктивної інформації. Наведено розробку методології та конкретного прикладу використання інфрачервоних систем і технологій.

 

Посилання

1. Бандурян Б. Б., Ковалевський В. В., Цвайгов Д. Л. Формалізація оцінки та управління станом безпеки. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2021. Вип. 9(1/2021). С. 26–30. DOI: 10.52363/2522-1892.2021.1.4.

2. Бандурян Б. Б., Ковалевський В. В., Цвайгов Д. Л. Критерії оцінки стану безпеки. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2021. Вип. 10(2/2021). С. 10–16. DOI: 10.52363/2522-1892.2021.2.2.

3. Забулонов Ю. Л., Лисиченко Г. В., Ковалевський В. В. Принципи удосконалення системи антитерористичного моніторингу і контролю САТМ. Київ: Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, 2008.

4. Загальна екологія (Online курс лекцій). URL: https://ecologyknu.wixsite.com/ecologymanual/10-4-4 (дата звернення 15.09.2021).

5. Сизов Ф. Ф. Фотоэлектроника для систем видения в «невидимых» участках спектра. Киев: Академпериодика. 2008. 458 с.

6. Попов М. А., Станкевич С. А., Молдован В. Д. Гиперспектральная аэрокосмическая информация в обнаружении и наблюдении объектов. Наука і оборона. 2006. № 3. С. 31–38.

7. Бандурян Б. Б., Бут А. А. Тепловизоры отечественного производства – энергетикам Украины. Новости энергетики. 2001. № 1–2. С. 34–35.

8. Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты: монография. В 4 т. Т.4. / В. В. Бойко и др; общ. ред.: В. В. Бойко, Е. И. Сокол, П. Н. Замятин. Харьков: Изд-во «Пiдручник НТУ «ХПI», 2017. 656 с.

9. Mistek-Morabito E., Lednev I. K. Discrimination between human and animal blood by attenuated total reflection Fourier transform-infrared spectroscopy. Communications Chemistry. 2020. No. 3. Article 178. Р. 1–6.

10. Спосіб реєстрації інфрачервоного випромінювання: пат. 115934 Україна: МПК G01J 5/20 (2006.01), G01J 3/28 (2006.01), G01N 21/35 (2014.01), G01C 11/02 (2006.01). № а201605738; заявл. 27.05.2016; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 22.

11. Застосування інфрачервоного сканування для вирішення завдань екологічної та техногенної безпеки / Ковалевський В.В. та ін. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. 2008. Вип. 15. С. 32–40.

12. Аварія з фосфором у Львівській області: факти, проблеми, екологічні наслідки / Соботович Е.В. та ін. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. 2007. Вип. 14. С. 8–18.