АНАЛІЗ НА ВМІСТ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІДВАЛУ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ ДТЕК ШУ «ГЕРОЇВ КОСМОСУ» З ПОДАЛЬШОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ БІОВИЛУГОВУВАННЯ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Красовський Сергій Анатолійович

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

https://orcid.org/0000-0002-1114-5008

 

Ковров Олександр Станіславович

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

https://orcid.org/0000-0003-3364-119X

 

Клімкіна Ірина Іванівна

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6074-0145

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2022.1.3

 

Ключові слова: відвали вуглевидобування, фізико-хімічні показники, метод мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою, рідкоземельні елементи , фіторемедіація, фітостабілізація, фітоекстракція, біовилуговування

 

Анотація

Незважаючи на стрімкий розвиток альтернативних видів енергії, використання корисних копалин, все ще відіграє важливу роль у промисловому секторі, і Україна не виняток. Підприємства ДТЕК Енерго є ключовим гравцем в вугільно-промисловій галузі України. Виробничі потужності даного сегмента представлені 13 шахтами та 4 вуглезбагачувальними фабриками. Відвали та шламонакопичувачі містять близько 1,3 млрд т порід із щорічним поповненням близько 60 млн. т. Дані території займають великі площі і потребують рекультивації в майбутньому. В даній роботі представленні результати фізико-хімічного аналізу відвалу вугле-видобування ДТЕК ШУ «Героїв Космосу», а саме такі показники як: pH та електропровідність субстрату (ЕП), вміст поживних речовин, визначити вміст водорозчинних хімічних елементів у породному відвалі, концентрацію рідкоземельних елементів. Результати отриманих даних в подальшому дають змогу підібрати найоптимальніший метод фіторемедіації, залучаючи рослини, з подальшим біовилуговуванням рідкоземельних металів.

 

Посилання

1. Гайко Г. І., Білецький В. С. Історія гірництва: підручник. Київ: ДонДТУ, 2013. 542 с.

2. Redgwell C. Abandonment and reclamation obligations in the United Kingdom. Journal of Energy & Natural Resources Law. 1992. Vol. 10(1). P. 59–86. DOI: 10.1080/02646811.1992.11432921.

3. Bishop A. W. The stability of tips and spoil heaps. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. 1973. Vol. 6(3-4).
P. 335–376. DOI: 10.1144/GSL.QJEG.1973.006.03.15.

4. Видобуток і збагачення вугілля. URL : https://energo.dtek.com/business /coal_industry/ (дата звернення 07.01.2022).

5. Raju K. S., Hasan N. Role of Indian Bureau of Mines in protection of environment in the minerals sector. Journal of Mines, Metals and Fuels. 2003. Vol. 51(6). P.196–200.

6. Bioremediation of heavy metals from soil and aquatic environment: An overview of principles and criteria of fundamental processes / Dixit R. et al. Sustainability. 2015. Vol. 7. P. 21892212. DOI: 10.3390/su7022189.

7. McGrath S. P., Zhao F. J., Lombi E. Phytoremediation of metals, metalloids, and radionuclides. Advances in Agronomy. 2002. Vol. 75. P. 1–56. DOI: 10.1016/S0065-2113(02)75002-5.

8. Pitfield P. E. J., Brown T. J. Mineral Profile series. British Geological Survey, 2011.

9. Balaram V. Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact. Geoscience Frontiers. 2019. Vol. 10(4). P. 12851303. DOI: 10.1016/j.gsf.2018.12.005.

10. Evaluation of plant availability of rare earth elements in soils by chemical fractionation and multiple regression analysis / Li F. et al. Environmental Pollution. 1998. Vol. 102. P. 269277. DOI: 10.1016/S0269-7491(98)00063-3.

11. A survey of trace elements in pteridophytes / Ozaki T. et al. Biological trace element research. 2000. Vol. 74(3). P. 259–273. DOI: 10.1385/BTER:74:3:259.

12. The influence of rare earth element fertilizer application on the distribution and bioaccumulation of rare earth elements in plants under field conditions / Wen. B. et al. Chemical Speciation and Bioavailability. 2001. Vol. 13(2). P. 3948. DOI: 10.3184/095422901783726825.

13. Rare earth elements in soil and in soil-grown plants / Wyttenbach A. et al. Plant and Soil. 1998. Vol. 199. P. 267–273. DOI: 10.1023/A:1004331826160.

14. Recovery of rare earth elements from Dicranopteris dichotoma by an enhanced ion exchange leaching process / Chour Z. et al. Chemical Engineering and Processing. 2018. Vol. 130. P. 208–213. DOI: 10.1016/j.cep.2018.06.007.

15. Красовський С. А., Ковров О. С., Клімкіна І. І. Визначення фізико-хімічних параметрів вугільного відвалу ДТЕК ШУ «Героїв космосу». Екологічні Науки. 2021. № 6(39). С. 137–140. DOI: 10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.23.