1. Азаров С. І., Сидоренко В. Л., Задунай О. С. Аналіз безпеки потенційно небезпечних об’єктів. – С. 3–7
 2. Андронов В. А., Стрілець В. М. Оперативно-технічний метод скорочення часу локалізації пожежно-рятувальним підрозділом надзвичайної ситуації екологічного характеру з викидом небезпечної хімічної речовини. – С. 8–14
 3. Цыбуля С. Д., Старчак В. Г., Иваненко К. Н., Буяльская Н. П. Влияние техногенного загрязнения среды на экологическую безопасность технических сооружений. – С. 15–18
 4. Бахарєв В. С. Формування концепції екологічного моніторингу атмосферного повітря на муніципальному рівні. – С. 19–23
 5. Побережний Л. Я., Яворський А. В., Цих В. С., Станецький А. І., Грицанчук А. В. Підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідних мереж нафтогазового комплексу України. – С. 24–31
 6. Vambol S., Kondratenko O. Results of complex criterial fuel and ecological assessment of diesel engine 2Сh10.5/12 for emergency and rescue power plants. – Р. 32–38
 7. Дадашов И. Ф., Киреев А. А., Жерноклёв К. В. Пути повышения экологических характеристик средств тушения горючих жидкостей. – С. 39–43
 8. Bogdanov І., Vambol V., Suchikova Y. The improvement environmental safety of nanomaterials by means of environmental assessment. – С. 44–49
 9. Лях Т. Г., Кухарук Е. С. Исследование факторов, влияющие на развитие эрозионных процессов в почвах Молдавии. – С. 50–55
 10. Соболь О. М., Максимов А. В. Постановка задачі визначення оптимальної кількості та місць розташування теплоелектростанцій на твердих побутових відходах. – С. 56–60
 11. Резніченко Г. М., Бутенко А. М. Розробка екологічно-безпечної й ресурсозберігаючої технології переробки вторинної сировини зі складним вмістом полівалентних металів. – С. 61–67
 12. Вамболь С. А., Вамболь В. В. Исследование особенностей применения диспергирующих устройств в системах управления экологической безопасностью. – С. 68–74.