1. Любимова Н. А. Особенности организации контроля загрязнения отходами при реконструкции теплоэлектростанций для обеспечения техногенно-экологической безопасности. – С. 3–10
  2. Шмандій В. М., Алексєєва Т. М., Харламова О. В. Харатеристика стану екологічної небезпеки за показиками деградації грунтово-рослинного покриву в урбосистемі. – С. 11–17
  3. Андронов В. А., Іванець Г. В., Калугін В. Д., Тютюнник В. В. Науково-технічні основи комплексної системи моніторінгу зон екологічного забруднення, яка включає автоматизовані пристрої та безпілотні літальні апарати. – С. 18–26
  4. Кондратенко О. М., Міщенко І. В., Чернобай Г. О. Врахування зміни напору при визначенні впливу нормативної точності виготовлення пожежного ствола на висоту підйому струменя води при забезпеченні техногенно-екологічної безпеки. – С. 27–34
  5. Лобойченко В. М., Васюков О. Є. Оцінка впливу антропогенної діяльності на стан поверхневих вод водоймищ за параметром питомої електропровідності. – С. 35–39
  6. Лицкевич А. Н., Гулькович М. В., Черничко О. А. Использование осадков сточных вод молокоперерабатывающих предприятий в качестве нетрадиционных удобрений. – С. 40–44
  7. Побережна Л. Я., Станецький А. І. Оцінка потенційних екологічних ризиків внаслідок проведення антитерористичної операції. – С. 45–52
  8. Vambol S. O., Kondratenko O. M. Calculated substantiation of choice of units of monetary equivalents of complex fuel and ecological criteria components. – С. 53–60
  9. Резніченко Г. М., Бутенко А. М. Забезпечення захисту атмосферного повітря шляхом вдосконалення технології переробки вольфрамовмісної вторинної сировини. – С. 61–66
  10. Вамболь С. А., Колосков В. Ю., Деркач Ю. Ф. Оцінювання екологічного стану територій, прилеглих до місць зберігання відходів, на основі критерію екологічного резерву. – С. 67–72
  11. Vambol V., Rashkevich N. Analysis of methods of identification of ecologically danger substances in atmospheric air. – С. 73–78