ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ  ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД

 

Ільїнський Олексій Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002- 1737-9462

 

Рибалова Ольга Володимирівна

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000–0002–8798–4780

 

Бригада Олена Володимирівна

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-5777-8516

 

Бондаренко Олександр Олексійович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-7544-3442

 

Артем'єв Сергій Робленович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000–0002–9086–2856

 

DOI: 

 

Ключові слова: екологічна небезпека, фіторемедіація, поверхневі стічні води, природні методи очищення,  модельна установка, пластикові відходи, пожежі

 

Анотація

У статті дана оцінка ефективності методу фіторемедіації як перспективного напряму захисту грунтів та водних об’єктів від забруднення стічними поверхневими водами. Особливу увагу приділено небезпеці забруднення поверхневих вод внаслідок пожеж із застосування хімічних засобів пожежогасіння. Проаналізовано природні методи очищення поверхневого стоку, досліджено ефективність очищення поверхневих стічних вод в мульдах з використанням промислових відходів. Наголошено на перспективність використання екологічно безпечних відходів пластику (ПЕТ, поліпропілен тощо) для створення штучних біоінженерних споруд.

Змонтована дослідна модельна установка для апробації та оцінки ефективності фіторемедіантів. Показано, що засобом підвищення ефективності методу фіторемедіації є застосування фільтруючої насадки з дефіброваної ПЕТ тари. Застосування цього екологічно безпечного вторинного матеріалу одночасно вирішує проблему його утилізації. За результатами експериментальних досліджень запропоновано метод оцінки ефективності застосування різних типів фільтруючих насадок в мульдах для очищення поверхневих стічних вод та різних видів рослинності в дослідній модельній установці.

 

Посилання

1. Рибалова О.В. Визначення небезпеки впливу лісових пожеж на якісний стан ґрунтів / О.В. Рибалова, О.В. Бригада, К.М. Коробкіна, О.М. Крайнюков, І.М. Мірошниченко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – Вип. 2(96). Том 2. С. 413-422.

2. Dadashov I. Analysis of the ecological characteristics of environment friendly fire fighting chemicals used in extinguishing oil products / I. Dadashov, V. Loboichenko, A. Kireev // Pollution Research. 2018. Vol. 37, Issue 1. – P. 63-77.

3. Rybalova O. Phytoremediation methods for wastewater treatment / O. Rybalova, O. Bryhada, О. Ilinskyi, O. Bondarenko, S. Zolotarova // Danish Scientific Journal. – 2020. – No. 41. – P. 10-13.

4. Hu H. Sustainable livestock wastewater treatment via phytoremediation: Current status and future perspectives / H. Hu, X. Li, S. Wu, C. Yang // Bioresource Technology. – 2020. – Vol. 315, November. – 123809. – DOI: 10.1016/j.biortech.2020.123809.

5. Магмедов В.Г. Посібник до застосування водоохоронних біоінженерних споруд (БІС) для очищення немінералізованих забруднених вод сільськогосподарського виробництва України. / В.Г. Магмедов, М.А. Захарченко. – Харків, 1993. – 16 с.

6. Пат. 7705 Україна, C02F 3/00. Cпоруда для бiологiчноi очистки стiчних вод / Maгмедов B.Г., Захарченко М.А., Яковлева Л.I., Іщенко В.П., Вишемірська В.Д.; (Україна), заявник та патентовласник Державний проектно-розвідувальний інститут «Харківдіпроводхоз», Український науковий центр охорони вод. – № 4018313/SU, заяв. 31.01.1986; опубл. 26.12.1995, бюл. № 4.

7. McIntyre J.K. Soil bioretention protects juvenile salmon and their prey from the toxic impacts of urban stormwater runoff. / J.K. McIntyre, J.W. Davis, C. Hinman, K.H. Macneale, B.F. Anulacion, N.L. Scholz, J.D. Stark // Chemosphere. – 2015. – Vol. 132. – Pp. 213-219. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.12.052.

8. Ткачук О.А. Очищення дощового стоку при його регулюванні за допомогою інфільтраційних басейнів / О.А. Ткачук, Я.В. Ярута // Науковий вісник будівництва. – 2019. Т. 95, № 1. С. 204-211.

9. Prasetya A., Prihutami P., Warisaura A.D., Fahrurrozi M., Murti Petrus H.T.B. Characteristic of Hg removal using zeolite adsorption and Echinodorus palaefolius phytoremediation in subsurface flow constructed wetland (SSF-CW) model. / A. Prasetya, P. Prihutami, A.D. Warisaura, M., Fahrurrozi, H.T.B. Murti Petrus // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2020. – Vol. 8, Issue 3. – 103781.

10. Richter O. Phytoremediation by mangrove trees: Experimental studies and model development / O. Richter, H.A. Nguyen, K.L. Nguyen, V.P. Nguyen, H. Biester, P. Schmidt // Chemical Engineering Journal. – 2016. – Vol. 294. – Pages 389-399.

11. Jaskulak M. Modeling assisted phytoremediation of soils contaminated with heavy metals – Main opportunities, limitations, decision making and future prospects / M. Jaskulak, A. Grobelak, F. Vandenbulcke // Chemosphere. – 2020. – Vol. 249. –126196, – DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.126196.

12. Wei W., Tong J., Hu B.X. Study on ecological dynamic model for phytoremediation of farmland drainage water. / W. Wei, J. Tong, B.X. Hu. // Journal of Hydrology. – 2019. – Vol. 578. – 124026.

13. Щукин И.С. Исследование процессов очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов на фитофильтрах / И.С. Щукин // Водоснабжение и санитарная техника. – 2018. – № 2. – С. 32–42.

14. Loboichenko V. Comparative analysis of anthropogenic impact on surface waters in Kharkiv region. / V. Loboichenko, V. Strelets, N. Leonova, A. Malko, O. Illyinskiy // Indian Journal of Environmental Protection. 2020. Vol. 40, No. 2. P. 134–139.

15. Гурбанова М.А. Анализ экологических характеристик основных органических компонентов пенообразователей, используемых в пожаротушении / М.А. Гурбанова, В.М. Лобойченко, Р.И. Шевченко, И.Ф. Дадашов // Техногенно-екологічна безпека. 2020. Вип. 7(1/2020). – С. 27-37.

16. Grynchyshyn N.N. Phototoxicity of Soil, Polluted by Sodium Flowers for Fire Gases / N.N. Grynchyshyn, S.S. Poroshenko // Scientific Bulletin of UNFU. – 2017. – Vol. 27(6). – Pp. 77–80. – DOI: 10.15421/40270615.

17. Turner B.D. Novel remediation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from contaminated groundwater using Cannabis Sativa L. (hemp) protein powder / B.D. Turner, S.W. Sloan, G.R. Currell // Chemosphere. – 2019. – Vol. 229. – P. 22-31.

18. Cavaliere A. Do Consumers Really Want to Reduce Plastic Usage? Exploring the Determinants of Plastic Avoidance in Food-Related Consumption Decisions / A. Cavaliere, S. Pigliafreddo, E. De Marchi, A. Banterle // Sustainability. – 2020. – Vol.12, no. 9627. – DOI: 10.3390/su12229627.

19. Villafañe I. Assessment of the Mechanical Properties of Pet Polymer Material from Recovered Plastic Bottles / I. Villafañe, C. Keogh, T.P. Curran, E.G. Reynaud // Present Environment and Sustainable Development. – 2018. – Vol.12, no. 1. – Pp. 203–214. – DOI: 10.2478/pesd-2018-0016.

20. Nasrul A. Effect of PVP on the characteristic of modified membranes made from waste PET bottles for humic acid removal / A. Nasrul, F. Afrillia, A. Sastika, S. Rahmat, M. Sri // F1000RESEARCH. – 2017. – Vol. 6. – P. 668. – DOI: 10.12688/f1000research.11501.2.