ФОРМУВАННЯ ТРАС ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ОКРЕМОЇ МІСЦЕВОСТІ, ДЕ СТАЛАСЯ НАДЗВИЧАЙНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Захарченко Юлія Вадимівна

ДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1978-2818

 

Іванець Григорій Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4906-5265

 

Іванець Михайло Григорович

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3106-7633

 

Калугін Володимир Дмитрович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-6899-1010

 

Тютюник Вадим Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-5394-6367

 

Ключові слова: надзвичайна екологічна ситуація, моніторингу окремої місцевості, зона хімічного забруднення, безпілотний літальний апарат, траса польоту

 

Анотація

З метою підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) щодо мінімізації втрат, а також недопущення виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах, в роботі (на прикладі, розгляду питань проведення розвідки та уточнення параметрів зони забруднення місцевості небезпечними хімічними речовинами) наведено результати подальшого розвитку науково-технічних основ реалізації системи оперативного моніторингу окремої місцевості, де сталося надзвичайна екологічна ситуація, за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Для цього, встановлено, що головним критерієм ефективності використання БПЛА є час проведення моніторингу окремої місцевості, де сталося надзвичайна екологічна ситуація. Цей час визначається як характеристиками БПЛА, так і формуванням траси його польоту.

В роботі запропонована методика формування траси польоту при проведенні розвідки та уточнення параметрів зони зараження місцевості небезпечними хімічними речовинами одним БПЛА та при використанні групового польоту БПЛА. В результаті дослідження встановлено, що при груповому варіанті моніторингу окремої місцевості БПЛА час польоту значно скорочується, що доводить ефективність організації такого варіанта моніторингу окремої місцевості, де сталося надзвичайна екологічна ситуація.

 

Посилання

1. Guskova N. D., Neretina E. A. Threats of natural character, factors affecting sustainable development of territories and their prevention. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA. 2013. Vol. 63(3). P. 227–237.

2. Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge / Dubinin D. et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6(10(90). P. 11–16.

3. Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state / Rybalova O. et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2(10(92)). P. 4–17.

4. Studying the influence of design and operation mode parameters on efficiency of the systems of biochemical purification of emissions / Bakharevа A. et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 3(10(93)). P. 59–71.

5. Кластеризація регіонів України за рівнем небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації про виникнення надзвичайних ситуацій / Тютюник В. В., Тютюник О. О., Удянський М. М., Ященко О. А.. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. 2021. Вип. 1(11). С. 75–84.

6. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 лип. 2000 р. № 1908-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1908-14#Text (дата звернення: 01.03.2022).

7. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовт. 2012 р. № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення: 01.03.2022).

8. Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту: постанова Кабінету Міністрів України від 9 січ. 2014 р. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.03.2022).

9. Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій: розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січ. 2017 р. №61-р. «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 01.03.2022).

10. Сальник Ю. П., Матала І. В. Аналіз технічних характеристик і можливостей безпілотних авіаційних комплексів оперативно-тактичного та тактичного радіуса дії армій розвинених країн. Військово-технічний збірник. 2010. № 3. С. 70–74.

11. Корченко А. Г., Ильяш О. С. Обобщенная классификация беспилотных летательных аппаратов. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2012. Вип. 4(33). С. 27–36.

12. Харченко О. В., Богославець С. О., Коцуренко Ю. В. Комплексний аналіз перспектив розвитку військової безпілотної авіації у збройних силах провідних країн світу. Наука і оборона. 2013. № 1. С. 51–57.

13. Коробка В., Журавський О., Ткаченко В. Підвищення ефективності ведення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки шляхом застосування безпілотних літальних апаратів. Наука і оборона. 2013. № 2. С. 29–34.

14. Митин М. Д., Никольский Д. Б. Современные тенденции развития отрасли беспилотных летательных аппаратов. GEOMATICS. 2013. № 4. С. 27–31.

15. Руснак І. С., Хижняк В. В., Ємець В. І. Безпілотна авіація у сфері цивільного захисту України. Стан і перспективи розробки та застосування. Наука і оборона. 2014. № 2. С. 34–39.

16. Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні: монографія / Андронов В. А., Дівізінюк М. М., Калугін В. Д., Тютюник В. В.. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. 319 с.

17. Застосування безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів зенітних ракетних комплексів / Опенько П. В., Ткачов В. В., Кобзєв В. В., Васильєв В. А.. Наука і оборона. 2017. № 3/4. С. 61–65.

18. Мосов С. Створення системи безпілотної авіації у складі ДСНС – актуальне питання сьогодення. Пожежна та техногенна безпека. 2020. № 10. С. 12–15.

19. Мосов С. Ера безпілотної авіації у сфері цивільного захисту. Пожежна та техногенна безпека. 2020. № 11. С. 14–16.

20. Мосов С. БпЛА – перспективний засіб радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Пожежна та техногенна безпека. 2021. № 11. С. 16–19.

21. Оцінка ефективності покриття території надзвичайної ситуації за допомогою автоматизованих пристроїв контролю небезпечних факторів при їх розкиданні із зависаючого над точкою скидання безпілотного літального апарату / Тютюник В.В. та ін. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. 2016. Вип. 10. С. 34–43.

22. Алгоритм оцінки ефективності покриття території надзвичайної ситуації автоматизованими пристроями контролю небезпечних факторів при їх розкиданні з безпілотного літального апарату в умовах нестабільностей повітряного середовища / Іванець Г.В. та ін. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2017. Вип. 25. С. 45–56.

23. Austin R. Unmanned aircraft systems: UAVS design, development and deployment. John Wiley & Sons, Ltd. 2010. DOI:10.1002/9780470664797.

24. Kreps S., Zenko M. The next drone wars: preparing for proliferation. Foreign Affairs. 2014. Vol. 93(2). P. 68–79.

25. RPAS: The Global Perspective. 4th Annual Edition of the International Remotely Piloted Aircraft Systems Yearbook. UVS International, 2016.

26. Дробаха Г. А., Лісіцин В. Б. Формування траси польоту безпілотного літального апарату під час виконання завдань з фотографування місцевості. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2016. № 2(28). С. 26–34.

27. Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики / Тютюник В. В. та ін. Екологічна безпека та природокористування. 2020. № 1(33). С. 95–114.

28. Розвиток методологічного підходу для техногенно-екологічної оцінки рівня небезпеки функціонування локальних територій України / Тютюник В. В. та ін. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2018. Вип. 3(1/2018). С. 91–101.

29. Тютюник В. В., Калугін В. Д., Писклакова О. О. Основоположні принципи створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. № 4(50). С. 168–177.

30. Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті: наказ М-ва внутрішніх справ України від 2 лист. 2019 р. № 1000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0440-20#Text (дата звернення: 01.03.2022).