ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГУ СТОКУ З ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ

PDF(УКРАЇНСЬКА)

 

Адаменко Микола Ігоревич

https://orcid.org/0000-0001-6245-4786

 

Васильченко Олексій Володимирович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-5806-4029

 

Дармофал Елеонора Анатоліївна

Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0001-9868-0486

 

Данілін Олександр Миколайович

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна

https://orcid.org/0000-0002-4474-7179

 

DOI: 10.52363/2522-1892.2022.1.9

 

Ключові слова: екологічна безпека, екологічний ризик, повінь, підтоплення, небезпечні наслідки, природні ресурси, економічні витрати, фільтраційна здатність, стічні води

 

Анотація

У статті розглядається проблема, яка набуває все більшої актуальності в екологічній та економічній сфері. Відзначається той факт, що у зв’язку з тенденцією глобального потепління небезпеки від повеней та їх шкідливих екологічних та економічних наслідків набувають всесвітнього значення. У зв'язку з цим потребують вирішення проблеми в області стратегій своєчасного реагування на повені, пом’якшення їх наслідків та збереження природних ресурсів заплав. У статті аналізуються додаткові чинники впливу на виникнення повеней на західній Україні через кліматичні зміни, несанкціоновані рубки лісів, антропогенні зміни. Для розв'язання задачі прогнозування виникнення повеней та зменшення їх наслідків пропонується системний підхід, якій враховує екологічні ризики виникнення повеней. Застосовується сценарний підхід, якій відтворює древо можливого розвитку подій під час і після повені. Формуються масиви початкових вхідних надзвичайних ситуацій, імовірних надзвичайних ситуацій та їх ймовірних наслідків. На основі розглянутих сценаріїв будуються стратегії та варіанти управління ризиками при повенях. Маючи на увазі сценарний підхід, в статті показано, що нормативний розрахунок обсягу стоку з поверхні ґрунту до водоймища не враховує деякі важливі фактори, такі як фільтраційну здатність ґрунту, уклін поверхні та інші параметри. Для більш точного визначення кількості стоків рекомендується удосконалити розрахункову формулу. Для цього запропоновано використати подвійний інтеграл за часом та масою води на поверхні, який враховує масу прибуття води та масу відтоку води, які в свою чергу враховують властивості ділянки, яка досліджується, випаровування та можливості ґрунту утримувати вологу, насичуватись, зберігати баланс. За цим робляться висновки щодо розробки комплексу заходів для зменшення ризику виникнення повеней та їх шкідливих наслідків.

 

Посилання

1.    Flooding and its effect on trees / Bratkovich S. et al. Misc. Publ. Newtown Square, PA: U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Northern Area State & Private Forestry, 1993.

2.    Safe management of wastes from health-care activities / edited by Y. Chartier et al. – 2nd ed. Geneva: World Health Organization, 2014. 329 p. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/268779/Safe-management-of-wastes-from-health-care-activities-Eng.pdf (дата звернення: 10.03.2022).

3.    Мозговий Д. К. Cупутниковий моніторинг повеней за даними радарної зйомки С-діапазону. Український журнал дистанційного зондування Землі. 2018. № 16. С. 4–12.

4.    Сніжко С., Шевченко О., Дідовець Ю. Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси України (резюме дослідження). Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2021. 68 с.

5.    Jha AK., Bloch R., Lamond J. Cities and flooding: a guide to integrated urban flood risk management for the 21st century. World Bank, Washington, 2012. 632 p. URL: http://hdl.handle.net/10986/2241 (дата звернення: 10.03.2022).

6.    Изменение климата и водные ресурсы. Технический документ Межправительственной группы экспертов по изменению климата / Бэйтс Б. К., Кундцевич З. В., Саохон У., Палютикоф Ж. П. (ред.). Женева: Секретариат МГЭИК, 2008, 228 с.

7.    Чипак: История разрушительных последствий наводнения 1998 года на Закарпатье уже не повторится. ZN.UA, 24.04.2009. URL: https://zn.ua/internal/chipak_istoriya_razrushitelnyh_posledstviy_navodneniya_1998_goda_na_zakarpatie_uzhe_ne_povtoritsya.html (дата звер­нення: 10.03.2022).

8.    Березнева повінь 2001 року на Закарпатті: погляд через роки. UKRINFORM.UA, 2011. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/74590-berezneva_povn_2001_na_zakarpatt_poglyad_cherez_rk_62246.html (дата звер­нення: 18.11.2021).

9.    Шрамович В. Чому затопило Карпати та чи повязано це з вирубкою лісів. BBC News Україна, 25.06.2020. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53169074 (дата звер­нення: 10.03.2022).

10.  Наводнение в Украине 2020 года. GORDON.UA, 2020. URL: https://gordonua.com/tags/navodnenie-v-ukraine-2020-goda.html (дата звер­нення: 10.03.2022).

11.  Рибалова О. В.·Визначення впливу природних чинників на формування поверхневого стоку. VII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology». Warsaw, Poland RS Global, 2018. P. 10–17. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8302 (дата звернення: 10.03.2022).

12.  Pešková J., Štibinger J. Computation method of the drainage retention capacity of soil layers with a subsurface pipe drainage system. Soil & Water Research. 2015. Vol. 10(1). P. 24–31. DOI: 10.17221/119/2013-SWR.

13.  Field estimation of soil water content: a practical guide to methods, instrumentation and sensor technology / Cepuder P. et al. IAEA, Vienna, 2008. 131 p.

14.  Song S., Wang W. Impacts of antecedent soil moisture on the rainfall-runoff transformation process based on high-resolution observations in soil tank experiments. Water. 2019. Vol. 11(2). P. 296–314. DOI: 10.3390/w11020296.

15.  Rybalova O., Artemiev S. Development of a procedure for assessing the environmental risk of the surface water status deterioration. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5(10-89). P. 67–76. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.112211.

16.  Tarnavsky E., Mulligan M., Ouessar M. Dynamic hydrological modeling in drylands with TRMM based rainfall. Remote Sensing. 2013. Vol5(12). P. 66916716. DOI: 10.3390/rs5126691.

17.  Національний класифікатор України. Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. Прийнято та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 № 457. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10#Text (дата звер­нення: 10.03.2022).

18.  ДСТУ 8691:2016. Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 28 с.

19.  Екологічні ризики виникнення повеней на Західній Україні / Адаменко М. І. та ін. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations». Х.: НУЦЗ України, 2021. С. 366–367.URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/13002.