Випуск 6 (2/2019)


Розробка засад класифікації небезпечних критично важливих об'єктів із загрозою виникнення техногенних надзвичайних ситуацій

S. Azarov, V. Sydorenko,A. Zadunay
 

PDF

3–11


 

Врахування викидів СО2 як токсичного полютанта та парникового газу при комплексному критеріальному оцінюванні роботи дизель-генератора

О. М. Кондратенко
 

PDF

12–23


 

Аналіз сучасних математичних засобів оцінки впливу місць зберігання золошлакових відходів теплоенергетики на екологічний стан прилеглих територій

А. В. Яцишин , О. О. Попов ,В. О. Артемчук ,В. О. Ковач,І. П. Каменева
 

PDF

24–29


 

Корпоративна база знань та наукові підходи дослідження стану безпеки природно-техногенних об'єктів

Т. В. Козуля,, М. М. Козуля
 

PDF

30–41


 

Аналіз фітотоксичного ефекту небезпечних пестицидних препаратів за допомогою біоіндикації

Р. В Петрук, Н. М. Кравець, І. А. Трач, С. М. Кватернюк, В. В. Варакса
 

PDF

42–486


 

Оцінка впливу смуги зелених насаджень на просторовий розподіл рівня шуму від дорожнього руху

Ф. В. Стольберг, В. О. Бараннік, А. І. Решетченко
 

PDF

49–53


 

Підвищення екологічної безпеки при підготовці питної води з використанням модифікованого кварцового завантаження фільтруючих матеріалів

С. С. Душкін
 

PDF

54–59


 

Удосконалення підходу до екологічного моніторингу об’єктів гідросфери промислового та сільськогосподарського розвиненого регіону шляхом аналізу часових тенденцій показників техногенного забруднення поверхневих вод на прикладі Сумської області

В. В. Брук, С. А. Коваленко
 

PDF

60–68


 

Визначення екологічного стану головного джерела водопостачання України

Р. В. Пономаренко, Л. Д. Пляцук, О. В. Третьяков, А. П. Ковальов
 

PDF

69–77