Випуск 13 (1/2023)

ЗМІСТ 


ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

Бандурян Б. Б., Ковалевський В. В., Колосков В. Ю., Литвиненко В. В.
 

3–10


 

ЗАХИСТ АТМОСФЕРИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ПИЛОВИХ ВИКИДІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ГАЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мадані М. М.
 

11–19


 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕНТРОПІЇ

Безсонний В. Л., Пляцук Л. Д., Пономаренко Р. В., Третьяков О. В. 
 

20–26


 

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Гєнова А. В., Бігдан С. А., Шмандій В. М., Харламова О. В., Ригас Т. Є.
 

27–30


 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА АЗС НА ОСНОВІ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Козуля Т. В., Коршунов С. Є.
 

31–44


 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ФОРМНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОЛІГРАФІЇ

Репета В. Б., Кукура Ю. А., Дидів А. І.
 

45–49


 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИН У ВІДКРИТІЙ АТМОСФЕРІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИМІРЮВАНЬ ФУР’Є-СПЕКТРОРАДІОМЕТРА

Ковальов О. О., Титаренко А. В.
 

50–61


 

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

Душкін С. С.
 

62–67


 

АНАЛІЗ ВІДОМИХ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ЯКОСТІ ВОДИ, ЩО ПРИДАТНІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Коваленко С. А., Пономаренко Р. В., Третьяков О. В., Іванов Є. В.   
 

68–75


 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОБОТИ РЕГЕНЕРАТОРА АЕРОТЕНКА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Горносталь С. А., Петухова О. А., Головахіна А. О., Роменська Ю. В.  
 

76–83