Випуск 12 (2/2022)

ЗМІСТ 


ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПОХИБКА ВІДОМИХ ФОРМУЛ ПЕРЕРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ДИМНОСТІ У ПОКАЗНИКИ ТОКСИЧНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ПОРШНЕВИХ ДВЗ

Кондратенко О. М., Андронов В. А., Строков О. П., Бабакін В. М., Краснов В. А. 
 

3–18


 

РУЙНУВАННЯ ДРІЖДЖІВ В УМОВАХ ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ КАВІТАЦІЇ ТА АРГОНУ

Коваль І. З.
 

19–22


 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ СЕЙМ)

Коваленко С. А., Пономаренко Р. В., Третьяков О. В., Титаренко А. В., Іванов Є. В. 
 

23–31


 

ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Pb ТА Cd НА ВЕГЕТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ TRITICUM AESTIVUM

Красовський С. А., Ковров О. С.
 

32–36


 

КЕРУВАННЯ ОПЕРАЦІЄЮ РЕЦИКЛІНГУ РОЗЧИННИКА ПРИ ВИМИВАННІ ФОТОПОЛІМЕРНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ

Репета В. Б., Кукура Ю. А., Слободяник В. Г., Кукура В. В. 
 

37–42


 

ВДОСКОНАЛЕНИЙ КРИТЕРІЙ В МЕТОДІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСУ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ МІСЦЬ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

Андронов В. А., Дідовець Ю. Ю, Колосков В. Ю., Колоскова Г. М., Джінаду А.
 

43–50


 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ РІЧОК УДИ І ОСКІЛ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Рибалова О. В., Артем’єв С. Р., Ільїнський О. В., Бригада О. В., Бондаренко О. О. 
 

51–64


 

ЗОЛЬНЕ ГРАНУЛЮВАННЯ У ПАКУВАННІ НАСІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА

Колосков В. Ю., Колоскова Г. М., Кондратенко О. М., Стороженко Є. В. 
 

65–71


 

ОЦІНКА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОТОКУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РИЗИКУ В УМОВАХ ВОЄННОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Безсонний В. Л., Пляцук Л. Д., Пономаренко Р. В., Третьяков О. В. 
 

72–79