Випуск 10 (2/2021)

ЗМІСТ 


ФОТОКАТАЛІТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ ФЕНОЛАМИ

Радомська М. М., Гусєва А. В.
 

PDF

3–9


 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ

Бандурян Б. Б., Ковалевський В.В., Цвайгов Д.Л..
 

PDF

10–16


 

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Гурець Л. Л., Вакарчук О. В., Трунова І. О., Пономаренко Р. В., Дармофал Е. А., Балінтова М.
 

PDF

17–22


 

МАТЕМАТИЧНО-СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ТВЕРДИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Козій І. С., Рой І. О., Яхненко О. М., Пономаренко Р. В., Щербак С. С.
 

PDF

23–27


 

РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОГО РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ СУМІШІ ТЕХНІЧНИХ ГОРЮЧИХ РІДИН ЯК КОМПОНЕНТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СЕРЕДОВИЩА

Кондратенко О. М., Колосков В. Ю., Капінос Є. В., Ткаченко О. О., Репетенко М. В.
 

PDF

28–40


 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВОДООЧИЩЕННЯ ВІД БАКТЕРІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРИРОДИ ГАЗУ

Коваль І. З.
 

PDF

41–44


 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ПСЕЛ

Коваленко С. А., Пономаренко Р. В., Третьяков О. В., Іванов Є. В.
 

PDF

45–51


 

ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ КАСКАДНОГО ТИПУ ПОШИРЕННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗСУВОМ ЗВАЛИЩНИХ ҐРУНТІВ

Рашкевич Н. В., Колосков В. Ю., Федюк І. Б.
 

PDF

52–57


 

ДЕСТРУКЦІЯ БАРВНИКІВ У СТОКАХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ

Мадані М. М.
 

PDF

58–63


 

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ МІСЦЬ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

Дідовець Ю. Ю., Колосков В. Ю., Колоскова Г. М., Джінаду A.
 

PDF

64–69


 

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОСАДУ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН

Душкін С. С.
 

PDF

70–74


 

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОТОКІВ ЗА КИСНЕВИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Безсонний В. Л., Пономаренко Р. В., Третьяков О. В., Калда Г. С., Асоцький В. В.
 

PDF

75–83


 

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ВИБУХУ НА ХАРКІВЩИНІ

Адаменко М. І.
 

PDF

84–89