Випуск 11 (1/2022)

ЗМІСТ 


 ІНФОРМАЦІЙНА ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ БЕЗПЕКИ

Бандурян Б. Б., Ковалевський В. В.
 

3–7


 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ КОМПЛЕКСІВ НАФТОВИДОБУВАННЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Аблєєва І. Ю, Пляцук Л. Д., Трунова І. О., Бурла О. А., Красуля Б. О.
 

8–17


 

АНАЛІЗ НА ВМІСТ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІДВАЛУ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ ДТЕК ШУ «ГЕРОЇВ КОСМОСУ» З ПОДАЛЬШОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ БІОВИЛУГОВУВАННЯ

Красовський С. А, Ковров О. С., Клімкіна І. І.
 

18–22


 

ФОРМУВАННЯ ТРАС ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ОКРЕМОЇ МІСЦЕВОСТІ, ДЕ СТАЛАСЯ НАДЗВИЧАЙНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ

Захарченко Ю. В., Іванець Г. В., Іванець М. Г., Калугін В. Д., Тютюник В. В.
 

23–33


 

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ РЕАКЦІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Козуб П. А., Козуб С. М., Лук’янова В. А., Резніченко Г. М., Колошко Ю. В., Саідоглу Н.
 

34–39


 

ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА ЕРОЗІЯ ЕЛЕКТРОДІВ У РІДКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ОЧИЩЕННІ ГАЛЬВАНІЧНИХ СТІЧНИХ ВОД

Кручина В. В., Берешко І. М., Кузнецова Н. В., Клеєвська В. Л.
 

40–47


 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПРИРОДОЗАХИСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Козій І. С.
 

48–54


 

МОДИФІКАЦІЯ КВАРЦОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТАКТНИХ ОСВІТЛЮВАЧІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПИТНОЇ ВОДИ

Душкін С. С.
 

55–60


 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГУ СТОКУ З ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ

Адаменко М. І., Васильченко О. В., Дармофал Е. А., Данілін О. М.
 

61–67


 

ЗНИЖЕННЯ ЗАПИЛЕНОСТІ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мадані М. М.
 

68–73